Het Wildpark

Op 50 ha biedt het Wildpark Gangelt jong en oud fascinerende natuur- en dierenbelevenissen met bruine beren, lynxen, wolven, herten, reeën, wilde zwijnen, wisenten, elanden, gemzen, steenbokken, marmotten, visotters, wasberen, boommarters, wilde katten evenals arends, wouwen, buizerds, valken en uilen als hoofdacteurs.

In het licht heuvelachtige bosgebied kunnen de bezoekers bij een ontspannende wandeling onze inheemse wilde dieren van dichtbij beleven. Een bijzondere attractie is het roofvogelstation met de regelmatige vliegdemonstraties. In het bijenhuis vertellen inheemse bijenhouders veel wetenswaardigs over de vlijtige insecten.

Voor de kinderen is er verder een grote avonturenspeeltuin waar zij kunnen klimmen, schommelen en ravotten.

Het Wildpark Gangelt levert door zijn deelname aan internationale soortenbeschermings- en uitwilderingsprogramma’s een actieve bijdrage aan natuurbescherming (Europese nertsen, steenuilen, Europeese wilde katten).

virtueel park

Wildpark-gangel-virtuellerpark-karte

Download als PDF

Klik op de dierennamen

 1. Watervogels
 2. Damherten
 3. Roofvogels
 4. Steenbok
 5. Bruine beer
 6. Gemzen
 7. Wild zwijn
 8. Fazant
 9. Patrijs
 10. Rode vos
 11. Tarpan
 12. Witte damherten
 13. Eland
 14. Wisent
 15. Wolf
 16. Heidschnucke
 17. Sikahert
 18. Bijenhuis
 19. Zwarte damherten
 20. Witte edelhert
 21. Ree
 22. De gewone ooievaar
 23. Lynx
 24. Edelhert
 25. Boommarter
 26. Wasbeer
 27. Visotter
 28. Wilde kat
 29. Marmot
 30. Moeflon

Indrukken van ons park